Poradnia

PROGRAM
Przyjęty program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny kładzie nacisk na rozwój twórczego i intelektualnego potencjału dziecka w pełnej harmonii z otaczającym je światem.

Nasz program opiera się na czterech głównych filarach:

  • nauka poprzez zabawę i doświadczenia
  • kształtowanie umiejętności prospołecznych
  • wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień
  • troska o zdrowie i sprawność fizyczną

Dzieci opuszczające naszą placówkę będą doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ciepła i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Zwracamy szczególną uwagę, żeby żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane. W naszym żłobku wszystkie dzieci mają zapewniony równy dostęp do wszystkich zajęć.
Troszczymy się, aby nasze dzieci czuły się bezpiecznie i miały zapewnione komfortowe warunki do rozwoju.
Kształtując poczucie własnej wartości i ucząc tolerancji – pomagamy dzieciom w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań.

Rozwijamy w dzieciach umiejętności współdziałania i wzajemnego wspierania się podczas nauki i zabawy.
Dajemy dzieciom możliwość rozwijania zainteresowań, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów.
Wszystkie nasze dzieci mają możliwość doświadczania i eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.
W sposób szczególny troszczymy się o zdrowe odżywianie i sprawność fizyczną dzieci.
Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.

Dodaj komentarz