Żłobek

Naszą misją jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego i zgodnego z indywidualnymi możliwościami rozwoju, dlatego prowadzone są zajęcia:

 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • plastyczne
 • teatralne
 • angielski
 • taneczno-rytmiczne
 • zumba
 • lekkoatletyczne

ponadto zgodnie z indywidualnymi wskazaniami:

 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia logopedyczne
 • terapia pedagogiczna
 • bieżąca ocena prawidłowości rozwoju psychoruchowego
 • diagnozowanie dysfunkcji (m.in. diagnoza funkcjonalna – badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka testem pep-r)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Posiłki przygotowywane są wg wskazówek dietetyka pod stałym nadzorem sanepidu.

ZAPEWNIAMY:

– troskliwą wykwalifikowaną odpowiedzialną kadrę z pełnymi kwalifikacjami (nauczyciele, logopeda, specjaliści od rozwoju psychoruchowego, terapeuci, psycholog) dbającą o rozwój i bezpieczeństwo każdego dziecka

– zajęcia stymulujące prawidłowy harmonijny rozwój Twojego dziecka

– odpowiednio wyposażone sale.

Realizujemy cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nasz żłobek jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta Słupsk (Nr wpisu 5/2013 z dnia 16.10.2013r.). Kliknij i zobacz wpis.

Dodaj komentarz